00:00
📍Londra

Greenwich Mean Time (GMT), İngiltere tarafından kullanılan standart saattir. Bu sayfada İngiltere'de saat kaç ve Londra'da saat kaç sorularına yanıt bulabilirsiniz.

İngiltere Hangi Saat Diliminde Yer Alır?

İngiltere, UTC+0 saat dilimini kullanır ve bu dilim Greenwich Mean Time (GMT) olarak bilinir. İngiltere, yılın büyük bir kısmında bu saat dilimini kullanmaktadır. Yaz aylarında ise British Summer Time (BST) olarak adlandırılan UTC+1 saat dilimine geçiş yapar. Bu zamanlarda kullanılan saat, 1 saat ileri alınır.

GMT ve BST Nedir?

Greenwich Mean Time (GMT), Londra'da bulunan bir rasathaneden türetilmiştir ve İngiltere'nin standart zaman dilimi olarak kabul edilir. Ancak, İngiltere'de yaz saati uygulaması da kullanılmaktadır.

Mart ayından başlayarak Ekim ayına kadar süren dönemde saatler bir saat ileri alınır ve böylece yaz saati uygulamasına geçiş yapılır. Yaz saati uygulamasıyla beraber İngiltere, GMT+1 saat dilimine geçer.

BST, GMT+1 saat dilimine karşılık gelir. Yani, bu dönemde Londra'da saat kaç diye sormak istiyorsanız BST'yi göz önünde bulundurmanız büyük önem taşır.

İngiltere Türkiye Saat Farkı Kaç?

İngiltere, her yıl Mart ayının son pazar günü yaz saati uygulamasına geçiş yapar. Bu geçişle birlikte, İngiltere'nin saatleri UTC+1 zaman dilimine ayarlanır. Bu durum, Mart ayının son pazar gününden itibaren Türkiye'nin iki saat ilerisinde yer almasına neden olur, çünkü Türkiye saati UTC+3 zaman dilimindedir.

Ekim ayının son pazar günü, İngiltere kış saati uygulamasına geçiş yaparak saatlerini UTC+0'a ayarlar ve bu tarihten itibaren Türkiye ile arasındaki saat farkı tekrar üç saate çıkar.

İngiltere ile Aynı Zaman Diliminde Bulunan Ülkeler

İngiltere ile beraber Greenwich Mean Time'ı kullanan ülkeler arasında Portekiz, İzlanda ve bazı Batı Afrika ülkeleri yer alır.

İngiltere ile Saat Farkı Olan Ülkeler Hangileridir?

Greenwich Mean Time'ı kullanmayan ülkelerle İngiltere arasında saat farkı söz konusudur. İngiltere ile arasında 1 saat fark olan ülkeler aşağıdaki gibidir:

  • Almanya (1 saat ileri)
  • Fransa (1 saat ileri)
  • İspanya (1 saat ileri)
  • İtalya (1 saat ileri)
  • Türkiye (2 saat ileri, yazın 3 saat ileri)

İngiltere Gündüzken Geceyi Yaşayan Ülkeler Hangileridir?

Amerika ve Kanada gibi ülkeler arasında İngiltere ile büyük bir saat farkı bulunmaktadır. Bu ülkelerde gece yaşanırken İngiltere gündüz saatlerini yaşamaktadır.